Hva jobber vi med?

Visjonen vår er «sammen for en enklere digital hverdag». I Digdir jobber vi for en bærekraftig samfunnsutvikling. Det innebærer alt fra strategi og innovasjon, til å løse konkrete problemstillinger. Folka våre har stor påvirkningskraft – og du kan bli med på å skape fremtidens digitale Norge!

Brukerfokus = forenkling for innbyggere og næringsliv

Forenkling  ligger i DNA-et vårt. Vi setter brukerbehov først, og bruker innsikt om brukernes behov aktivt i utviklingen av produktene våre. Vi oppnår innovasjon når vi samler ulike aktører. Disse har behov som må løses, og har mange gode ideer. Når vi gir dem en plattform som er tilrettelagt for innovasjon, oppnår vi de beste resultatene sammen!

Et grunnleggende prinsipp for oss, er løsninger hvor brukere ikke trenger å gi fra seg de samme opplysningene flere ganger. Samtidig legger vi til rette for at offentlige etater kan få fart på digitaliseringen på en enkel måte.

En jobb med et tydelig samfunnsoppdrag

Norge er et samfunn basert på tillit mellom enkeltpersoner, virksomheter og offentlig sektor. Tilliten er avgjørende for å opprettholde velferdssamfunnet. I en hverdag som stadig blir mer kompleks og automatisert, er det viktig å synliggjøre hvilken informasjon som finnes om deg – enten du er privatperson eller representerer en virksomhet – og hvordan denne brukes.

Vi skal tilby løsninger som lar deg se hvem som kan gjøre noe på vegne av deg, hvilken informasjon som finnes om deg, hvem som har sett den, og på hvilket grunnlag det er tatt beslutninger om deg. Arbeidet med informasjonsforvaltning bidrar til at offentlig sektor har oversikt over hvilke data som finnes om den enkelte, hva dataene betyr, og hvordan de kan deles.

Læring og utvikling for deg – og for oss

Vi er opptatt av at du som ansatt skal trives og utvikle deg. Skal vi levere de beste tjenestene, er det viktig at folka våre er oppdaterte, og finner nye og bedre måter å løse utfordringer på. Derfor oppfordrer vi deg til å bruke tid på egenutvikling.

Les mer om hvordan vi har det på jobb.

Det å lære av hverandre i faglig fellesskap på jobb er noe vi syns er viktig, og bruker tid på. Men vi legger også til rette for at du skal få delta på seminarer og andre faglige aktiviteter i arbeidstiden. Når det er trygt å reise igjen, sender deg gjerne på større konferanser – både i Europa, USA og Asia . Lærer du, lærer vi!

Du bygger nasjonale plattformer – Digdir bygger deg !

Digdir ønsker å satse på unge talenter. Har du rett kompetanse, rette holdninger og gode evner skal vi bidra til å bygge opp dine ferdigheter slik at du kan hjelpe oss å bygger nasjonen digitalt.

Bli med og forme Digdir

Digdir er norges nyeste og kuleste direktorat.

I januar 2020 samlet vi de beste kreftene fra Altinn og Difi  i et helt nytt Digitaliseringsdirektorat. Vi er en ny og nytenkende organisasjon som tar i bruk nye arbeidsmetoder og eksperimenterer med teknologi for å innovere og skape verdier.

Vi skal ha et arbeidsmiljø med tillit og arbeidsglede og er blitt enige om at vi skal følge våre nye verdier; pålitelig, uredd og inkluderende i alle situasjoner. Nå har du sjansen til å være med fra en tidlig fase og forme hvordan vi jobber sammen!