Hvem er vi?

En gjeng med talentfulle folk, som har stort pågangsmot og «drive». Hos oss er det plass til alle, og tonen er uformell. At vi trives sammen på jobb, tror vi er avgjørende for å levere gode resultater.

En gjeng ikke-byråkrater!

Vi er atypiske byråkrater som liker å ligge i forkant. Hos oss er det stor frihet til å prøve ut nye ting, og til å bidra til å trekke samfunnet og organisasjonen fremover.

Samarbeid foran siloer

Vi har flere ulike roller og faggrupper som jobber tett sammen.

Vi bidrar til videreutvikling av Norges IT-politikk og etablerer premisser for hvordan digitaliseringen i Norge skal skje. Samtidig sørger vi for samarbeid og samordning av digitaliseringsarbeid og er en pådriver for innovasjon.

Når vi lager nye løsninger for nasjonen kartlegger forretningsfolkene nye forretningsområder, og legger føringene for hva vi skal jobbe med fremover. Designerne er med på hele prosessen – fra forretningsbehov til ferdig utviklede løsninger. Det samme er løsningsarkitektene og utviklerne.

Vi har også jurister som hele tiden sørger for at vi tenker personvern i utviklingen. De passer på oss når vi lager nye løsninger, og jobber mot å forbedre utdaterte lovverk, slik at hverdagen blir enklere for oss alle.

Frihet i arbeidshverdagen

Vi vil at du skal ha stor frihet til å styre din egen arbeidshverdag. Hos oss legger vi til rette for at du skal ha god balanse mellom jobb og fritid. Det skal være godt å vokse opp med foreldre som jobber i Digdir.

Her er vi opptatt av tverrfaglig samarbeid. Og siden vi holder til både i Brønnøysund, Oslo – og Leikanger, er vi godt vant til videokonferanser og Teams. Du vil oppleve at vi har fleksible ordninger som har gjort at vi har vært fullt operative fra hjemmekontor igjennom hele koronapandemien.

Vi jobber kontinuerlig med å sørge for at du har det du trenger av utstyr på hjemmekontoret. Effektivt samarbeid mellom de som jobber fra kontoret og de som jobber hjemme er også noe vi har fokus på.  

Med mye bruk av hjemmekontor er det det viktig at du holder deg i bevegelse. I Digdir har du derfor 2 timer trening i arbeidstiden hver uke. Dette er noe vi oppfordrer deg til å benytte så ofte du får til.

Hvordan er vi sosiale på jobb under korona?

Vanligvis planlegger vi sosiale happenings i Teams. Der inviteres det jevnlig til å være med på en øl, middag, en konsert (særlig om det er en av oss som spiller), eller kanskje spøkelsesvandring. Her er det lett å bli kjent for alle som vil.

I pandemien har det ikke alltid vært mulig å treffes fysisk. Så hva har vi gjort da? Vel, vi har oppdaget at mye kan løses i Teams, og har en egen trivselsgruppe som har ansvaret for å arrangere digitale møtepunkter for alle. Der har vi blant annet hatt digital fredagspils, quiz og julebrus-smaking. Og vi er alltid åpne for nye ideer!